Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
bowling
Producten
Producten
Producten
video potluck
Producten
Producten
Producten
oudesite
Producten

  

      Voorstellen “  Wie is ROKI”

ROKI (Reünisten Oud-Korfballers uit Indië.) 

R O K I   NIEUWS                 Even voorstellen

  

  

ROKI ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS

ROKI werd  opgericht op 8 maart 1975 door oud- korfballers uit het voormalige Nederlands Indië. Zij waren verspreid over het hele land en zeker ook in het buitenland. De eerste voorzitter was Wim Westerkamp, die betrokken was bij de Haagse korfbalvereniging PAMS. PAMS was al een bekende korfbalvereniging in Batavia (NI), maar door enkele leden weer opgericht in Den Haag en tot de landelijke competitie van de KNKB reikte. De andere initiatiefnemer was Han de Ceuninck van Capelle, ook van PAMS- Den Haag en met andere korfbalvrienden werd besloten een reünie verenging op te richten van oud- korfballers uit Indie. Het eerste bestuur besloot ook tot het uitgeven van een clubblad met de naam “Ïnterkorf” en het houden van een jaarlijks reüniefeest. Deze waren een groot succes en in 1980 werd zustervereniging ROSI in de USA opgericht.

Ondanks het toenemen van de leeftijd bleef de  sportieve basis duidelijk aanwezig en deden bowling en tennis hun intrede en korfbal raakte meer op de achtergrond. Zoals gezegd: het elan en enthousiasme, waarmee ROKI het korfbalestafette stokje overnamen en doorgaven was geweldig.

Nog voor de eeuwwisseling werden de activiteiten bowling en tennis als “afdeling”

binnen de vereniging gestructureerd en een vast onderdeel  blijven vormen met een bepaalde zelfstandigheid onder de ‘paraplu” van het bestuur. Al spoedig volgende een maandelijkse Soos- bijeenkomst en  speciaal voor de dames een sjoelmiddag en een bridgegroep. Vaste onderdelen zijn een midweek in Zutphen en het reüniefeest wordt steeds meer een Jaarfeest met veel aandacht voor de nieuwe afdelingen. Als het kan worden attracties door eigen leden gegeven. Bekend waren de nieuwe ROKI-show/-dansgroep en de verrassende weergave van de (Andrew) ROKI- sisters en de muziek van Harry Walsarie Wolff en Jan de Lange en later door Rene Monfils overgenomen. Op 13 mei 2000 werd ROKI’s 25- jarig jubileum in Partycentrum “de Leuningjes” in Poeldijk gevierd. Met de ROKI-showgroep en de eigen “Sisters” en onze favoriete artiest Wieteke van Dort als Tante Lien.

  


Beste bezoeker van de ROKI website.

Bent U na Uw bezoek aan onze website geïnteresseerd om deel te nemen aan een van onze activiteiten, wordt dan lid van ROKI, dit is een vereiste. 

Hoe wordt U lid:

1. Download dan het aanmeldingsformulier, 

2. Vul het in, 

3. Maak de verschuldigde contributie over naar het rekeningnummer,

4. Stuur het formulier op aan de Penningmeester.

Wij hopen U binnenkort te mogen begroeten als nieuw ROKI lid.

Laatste wijzigingen:

  

Overleden

Verslag Broekerveiling 19-09-2019

Roki leden aan het woord! Herta

Liefde en oorlog in Ned Indië

Slottoernooi van de ROKI tennis.

A.L.V. 2019-04-02  foto's

Volgende Soos 5 mei

Jaarfeest fotoverslag, John

Dagtocht Kerstmarkt Essen

verslag 8 pins bowlen 21-01-2020

Tennis Bowling weekend 21 sept.

Beste ROKI leden, 

 

Het Corona virus grijpt steeds sneller en diepgaander in, zowel in onze maatschappij en samenleving, als ook in onze nabije omgeving. Ook ROKI, onze vereniging heeft hier mee te maken. 

 

Het ROKI bestuur heeft dan ook gemeend een aantal zaken die in de komende twee maanden op de agenda staan te wijzigen.

 

*  De Algemene Ledenvergadering en de aansluitende soos met de gado gado maaltijd van dinsdag 7 april a.s. verschuift naar dinsdag 5 mei. De leden die reeds de maaltijd hebben betaald kunnen nu op 5 mei terecht voor Joe's saté. Is men op 5 mei verhinderd dan ontvangt u uw geld natuurlijk terug.

 

*  De BBQ van 5 mei verschuift naar dinsdag 2 juni.

 

Bovenstaande is zowel besproken met de beheerder van Ockenburgh Active als met Janneke Izendoorn, coördinator ROKI soos.

 

Mocht er onverhoopt een verandering plaatsvinden vanwege de aanhoudende  impact van het Corona virus dan wordt dit aan u doorgegeven.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jack Stern 

secretaris ROKI