Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
bowling
Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
oudesite


ROKI (Reünisten Oud-Korfballers uit Indië.) 

R O K I   NIEUWS

  

  

  

  

  

Bowling

Nà 15 mei gaan wij gewoon door met bowlen op dinsdag maar dan vanaf 14.00u.

Voor nieuwkomers en leden een goede gelegenheid om te komen oefenen voor het Bowlingseizoen 2018/2019 dat begin september a.s. start!


                                Op zijn ziekbed ontving Kees                                  Hoddenbach van Wim Haak                                 15 juni jl. de trofee

                                voor zijn team

                                "de  Doordouwers" dat 2e werd                                 In  de Roki Bowling                                competitie 2017/2018!


Privacy Wet

Op 3 april j.l., tijdens de Alg. Ledenvergadering (ALV) werd U geinformeerd over de nieuwe Privacy Wet die in mei 2016 werd ingevoerd, en die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. 

Aan de nieuwe EU “privacy verordening” (AVG) moet per 25 mei a.s. worden voldaan. 

In het kort komt het erop neer dat vanaf 25 mei niet zomaar persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

Omdat van U in de Interkorf of op onze website en in emails etc., foto’s met Uw namen, adressen en andere persoons vermeldingen kunnen verschijnen, dient ROKI vanaf 25 mei a.s. hiervoor Uw toestemming te hebben. 

ROKI gaat er van uit dat haar huidige werkwijze mbt persoonsgegevens met Uw goedkeuring plaatsvindt.

Mocht U evenwel een andere mening zijn toegedaan en wil U bijvoorbeeld níet met naam, foto etc., in Interkorf, email of op de ROKI website wordt genoemd dan kunt U dit schriftelijk melden tot 1 juli 2018 bij 

Jack Stern, Secretaris ROKI,

Sleedoornstraat 2A, 2565WN Den Haag 

of per email naar secretariaatroki@gmail.com

Indië Herdenking 2018

De Geest Overwint is het thema voor de Indië Herdenking van 2018

Anders dan voorgaande jaren gaat U dit jaar direct naar het veld bij het Indisch Monument en wordt er níet verzameld bij het World Forum.

Programma 2018

10.30 – 12.00 uur Inloop

Vanaf 10.30 uur bent u hartelijk welkom op het veld bij het Indisch monument. U krijgt van ons een kopje koffie of thee, natuurlijk met spekkoek.

12.15 – 13.15 uur Herdenking bij het Indisch Monument

U wordt verzocht om uiterlijk 12.00 uur uw plaats te hebben ingenomen. Het is van groot belang dat u om 12.00 uur op het veld bij het Indisch Monument aanwezig bent. De toegang wordt om 12.00 uur gesloten.

13.30 – 17.00 uur Middagprogramma in Crowne Plaza

Het Crown Plaza is op loopafstand van het Indisch Monument.

13.30 – 15:30 uur Indisch buffet

Ter plaatse is er een Indisch buffet en kunt u Indische hapjes kopen.  Vooraf reserveren is niet noodzakelijk

 14.30 – 16:00 uur cultureel programma

Kosten en aanmelding

De Herdenking bij het Indisch Monument is voor iedereen gratis toegankelijk.

Aan het Middagprogramma in het Crowne Plaza zijn kosten verbonden.

 Wilt u gegarandeerd zijn van een zitplaats op het veld en/of wilt u deelnemen aan het Middagprogramma, dan kunt u zich aanmelden vanaf 1 juni.

Bij de totstandkoming van Interkorf 2 waren er helaas nog geen details bekend omtrent de aanmelding en de kosten.

U kunt deze tzt vinden op

 https://www.indieherdenking.nl/aanmelden-15-augustus/