Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
bowling
Producten
Producten
Producten
video potluck
Producten
Producten
Producten
oudesite

ROKI (Reünisten Oud-Korfballers uit Indië.) 

R O K I   NIEUWS

  

  Beste bezoeker van de ROKI website.

Bent U na Uw bezoek aan onze website geïnteresseerd om deel te nemen aan een van onze activiteiten, wordt dan lid van ROKI, dit is een vereiste. 

Hoe wordt U lid:

1. Download dan het aanmeldingsformulier, 

2. Vul het in, 

3. Maak de verschuldigde contributie over naar het rekeningnummer,

4. Stuur het formulier op aan de Penningmeester.

Wij hopen U binnenkort te mogen begroeten als nieuw ROKI lid.


Laatste wijziging: interkorf december toegevoegd.


Activiteiten:

Iedere dinsdag BOWLEN aanvang 11.30 uur.


Dinsdag 8 januari:

Nieuwjaars SOOS.

Met Bowl.

Aanvang 14.00 uur.Het jaarfeest 2019.

Vindt plaats op zaterdag zaterdag 12 oktober 2019.

Wij hopen dat met de verschuiving van de datum er meer leden in de gelegenheid zijn het jaarfeest bij te wonen.

Noteert U alvast deze datum. Details mbt plaats en tijd volgen tgt!


ALV 2019

De Algemene Ledenvergadering vindt in 2019 plaats op dinsdag 2 april. Noteert U deze datum alvast in Uw agenda.
  
                                                                                    22 dec. as bezoeken wij met de bus                                                               de Kerstmarkt van Antwerpen

                                                              Vertrek is om 09.30u vanaf de                                                               Mozartlaan 280 Den Haag, bij                                                               winkelcentrum Waldeck;

                                                              De terugreis is om 16.00 u. 

U heeft dan ruim 4 uur de tijd om over de Kerstmarkt te kuieren! 

Buskosten bedragen €20,00 pp. 

Er zijn slechts 31 plaatsen in de bus. Dus wacht niet te lang met aanmelden!

Deze dagtocht gaat door bij deelname van 25 personen.

U bent pas ingeschreven als het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar reknr. NL66INGB0003528177 tnv Reunistenvereniging Oud Korfballers uit Indië te Gouda.

Vergeet U hierbij niet de naam van de deelnemer(s) te vermelden.

Voor nadere info bel 0650533709 (Peter Stern)

  

Beste ROKI-anen,


Uw voorzitter heeft het besluit genomen om op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 2 april 2019 zijn functie als voorzitter van ROKI vanwege gezondheidsproblemen, te beëindigen.

Het Bestuur heb ik afzonderlijk van mijn besluit op de hoogte gebracht. De activiteiten leiders ( Afd. Coördinatoren) zijn op de vergadering in oktober (16-10-2018) hierover ingelicht.

Als voorzitter dank ik U allen voor de steun en support die ik zeker in de afgelopen maanden heb mogen ondervinden.


Arend Zandijk legt zijn functie als Penningmeester neer, waardoor deze functie per 2 april 2019 vacant is.


Vanaf heden kunnen kandidaten zich melden voor beide functies, zoals voorgeschreven in het Huishoudelijk Reglement:

Kandidaatstelling geschiedt of door het bestuur of door een schriftelijke voordracht ondertekend door tenminste tien (10) leden, welke voordracht tenminste één maand voor de bestuursvergadering op 7 februari 2019 bij het secretariaat moet zijn ingediend.


Op het jaarfeest 2019 zal ik tevens publiekelijk afscheid nemen van de rest van de ROKI gemeenschap en bevriende verenigingen.


Ben Lokollo, Voorzitter Roki